palvelut

Kotisivut kuntoon

Kotisivujen suunnittelu

Suunnittelen sinulle kotisivut, mitkä ovat responsiiviset eli kaikkiin eri näyttöihin skaalautuvat ja toimivat myös puhelimen näytöllä.

Tavoitteena on, että voit itse päivittää ja ylläpitää sivujasi helpon päivitystyökalun avulla, ilman että sinun tarvitsee opetella mitään koodikieliä.

Kotisivut ovat monesti ensimmäinen kosketus yritykseen, ns. käyntikortti, minkä perusteella mielikuva yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista muodostuu. Yritystä, jota ei löydy Internetistä, ei ole olemassa. Tilastokeskuksen mukaan 88% internetin käyttäjistä käyttää verkkoa tavaroita ja palveluita koskevassa tiedonetsinnässä.

Ennen sivuston suunnittelun aloittamista, käydään yhdessä tulevan sivuston tarpeet ja tavoitteet. Visuaalinen ilme suunnitellaan asiakkaan toiveen mukaisesti tai jo olemassa olevaan brändiin sopivaksi.

Kotisivujen asennusta varten hankitaan verkkotunnus ja asennetaan WordPress-julkaisualusta.

Saavutettavuusvaatimukset

Mitkä ihmeen saavutettavuusvaatimukset?

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toteuttaa Suomessa ns. saavutettavuusdirektiivin. Lain ja direktiivin taustalla on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka korostaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuutta itsenäiseen asiointiin myös digitaalisessa ympäristössä. Saavutettavuus on yksi sopimuksen keskeinen periaate.

Laki velvoittaa käytännössä noudattamaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä. 

Lain yhtenä tavoitteena on tehdä saavutettavuuden huomioimisesta osa normaalia viranomaistoimintaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan, että saavutettavuus ymmärrettäisiin keskeisenä toiminnan periaatteena, joka pitäisi ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Saavutettavuuteen liittyy niin verkkosivujen tekninen standardinmukaisuus kuin sisällön ymmärrettävyys ja ulkoasun esteettömyys. Jos sinua mietityttää kotisivujesi saavutettavuus tai haluat päivittää sivusi ajantasalle, ota yhteyttä!

Sosiaalinen media

Facebook? Twitter?

Linkitän sivusi haluamasi sosiaaliseen median palveluun; Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ja opastan päivittämään tiliäsi. Vai tarvitsetko Facebook-sivun itsellesi tai yrityksellesi? Tai sosiaalisen median sivu kaipaa ilmeen päivitystä?

google ei löydä sivuasi?

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization), on tärkeä osa verkkosivustojen kehitystä ja markkinointia. Koska hakutuloksissa 1. – 3. sijat saavat sivustot rohmuavat suurimman osan kävijäliikenteestä, kannattaa hakukoneoptimointiin panostaa.

Hakukoneoptimointi tarkoittaa sananmukaisesti parannustoimia, joilla saadaan oma sivusto nousemaan hakukonesijoituksissa paremmille sijoituksille tärkeillä avainsanoilla sekä löytämään lisää avainsanoja, joilla saadaan sivustolle sen aihepiiristä kiinnostuneita kävijöitä.

Sivun löytymiseen Googlesta vaikuttaa myös, onko kyseessä uusi alasivu jo tunnetulla sivustolla vai kokonaan täysin uusi verkkotunnus ja sivusto.

Lähde: Zoner

Tarvitsetko kotisivut?

Vai tarvitseeko nykyiset sivusi päivitystä tai hakukoneoptimointia?